Bản quyền Thắng Đặng Blog dot Com

1. Quy định chia sẻ bài viết

-Bạn có thể sử dụng bài viết với mục đích phi thương mại và phải dẫn nguồn về bài viết của Học viết Blog dot Com, không sử dụng bài viết với mục đích thương mại.
-Nếu muốn sử dụng lại bài viết ở Blog này bạn phải thoả mãn một trong 2 điều kiện sau:
-Ghi rõ nguồn bài viết. ( VD: Nguồn Học viết Blog dot Com)
-Đặt link dẫn đến bài viết gốc cuối bài viết.
( VD: https://thangdangblog.com/huong-dan-control-panel-vao-blogger-nhu-wordpress.html)
Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các điều khoản của Thắng Đặng Blog dot Com.

2. Chính sách thông tin

Khi cung cấp thông tin với Thắng Đặng Blog dot Com qua các form liên hệ hay đăng ký email nhận tài liệu, bài viết, ebook… bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email… Tất cả những thông tin này được Học viết Blog dot Com sử dụng trong việc liên hệ với bạn. Thắng Đặng Blog dot Com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ một đối tác nào khác.

Thân mến,