Phát hiện chặn quảng cáo

Xin lỗi bạn, mình có đặt quảng cáo để lấy kinh phí duy trì trang, nếu bạn không thấy phiền có thể tắt chức năng chặn quảng cáo và tải lại trang.

Tiếp tục xem
Tải lại

Hướng dẫn TypeScipt #4: Objects và Arrays

Giống với Javascript thông thường, mảng và object trong typescript cũng sử dụng y nguyên như vậy. Tuy nhiên, trong Typescript sẽ định nghĩa bản chất lưu trữ của mảng. object đó thông qua việc khai báo.

Arrays trong TypeScript

Ở đây mình xét 3 trường hợp khai báo như bên dưới:

let titles = ["Thang Dang Blog", "Nhan Trieu Blog", "Hoang Anh Vo"];
let ages = [30, 56, 67, 78];
let mixed = ["Thang Dang Blog", 30];

Như đoạn code bên trình, mình đã định nghĩa đều là mảng nhưng bản chất cách sử dụng lại khác nhau:

  • Mảng titles là một mảng chỉ chưa các phần tử dạng chuỗi. Chình vì vậy khi bạn thêm bớt phần tử bằng các phương thức như push sẽ chỉ được thêm dạng string.
  • Mảng ages là một mảng chỉ chưa các phần tử dạng số. Chình vì vậy khi bạn thêm bớt phần tử bằng các phương thức như push sẽ chỉ được thêm dạng số.
  • Mảng mixed là một mảng được trộn giữa số và chuỗi. Chình vì vậy khi bạn thêm bớt phần tử bằng các phương thức như push cả số và chữ.

Khi bạn thêm các phần tử không đúng định dạng như đã định nghĩa sẽ gặp lỗi như hình ảnh dưới:

Các trường hợp khác sẽ hoàn toàn tương tự và các bạn có thể thực hành trực tiếp để khám phá nhiều hơn.

Object trong TypeScript

Object cách sử dụng căn bản trong Typescript cũng đơn giản như các các bạn tìm hiểu về mảng. Khi bạn định nghĩa các thuộc tính trong Object, thì kiểu dữ liệu của các thuộc tính trong phần tử cũng sẽ đi xuyên suốt quá trình làm việc. Cùng xem ví dụ dưới dây:

let teacher = {
name: "Nhân Triều",
age: 25,
skills: ["english", "talking"]

Ở trên mình định nghĩa một Object có tên là teacher bao gồm các thuộc tính: name(string), age(number), skills(array<string>). Chính vì vậy khi mình sử dụng biến teacher này sẽ có các lưu ý cơ bản sau:

Khi sử dụng biến teacher thì chỉ hiển thị 3 thuộc tính là name, age, skill:

Sử dụng thuộc tính không tồn tại cũng sẽ báo lỗi:

Khi gán giá trị thuộc tính cũng phải phụ thuộc vào định nghĩa của object đã tạo trước đó, không khác gì biến, mảng trong bài trước:

Trên đây là một vài kiến thức cơ bản mảng và object trong typescript. Chúc các bạn học tập tốt!

 

 

Về Đặng Thắng

Chào mọi người, mình là Thắng. Sở thích của mình là lập trình và chia sẻ mọi thứ mình học được cho tất cả mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ Blog của mình.

Đề xuất

Hướng dẫn TypeScipt #2: Biên dịch typescript (Compiling TypeScript)

Biên dịch typescript là quá trình biên dịch từ file “.ts” sang file “.js”. Vì …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *