HomeTiếng anh

Những mẫu câu giao tiếp đơn giản hàng ngày

Những mẫu câu giao tiếp đơn giản hàng ngày
Like Tweet Pin it Share Share Email
Những mẫu câu giao tiếp đơn giản hàng ngày
Đánh giá bài viết

Nay sáng dạy lượn lờ linh tinh rồi phát hiện ra những mẫu câu tiếng anh này, khá là hay và áp dụng nhiều trong cuộc sống. Chia sẻ với các bạn Những mẫu câu giao tiếp tiếng anh hàng ngày dưới dây nhé, lưu vào bookmark mà học thôi :

1.I’m on a diet. ( )

Tôi đang ăn  kiêng.

2.I’m on my way. 

Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây.

3.I’m pressed for time. 

Tôi đang vội lắm.

4.I’m sorry I’m late.

Tôi xin lỗi tôi đến muộn rồi .

5.I’m sorry to hear that.

Tôi rất lấy làm tiếc vì nghe được tin đó.

6.I’m under a lot of pressure.

Tôi pahir chịu áp lực rất lớn.

7.I’m working on it. 

Tôi đang cố gắng lắm đây!

8.I’ve changed my mind.

Tôi đã thay đổi ý định đó rồi.

9.I’ve got a headac he.

Tôi đang đau đầu quá!

10.I’ve got my hands full.

Tôi đang dở tay đây.

11.I’ve got ne ws for you.

Tôi có tin tốt lành muốn nói cho bạn đây.

12.I’ve got no idea. 

Tôi không có ý tưởng gì hết.

13.I’ve had enough. 

Tôi ăn đủ no rồi.

14.If I we re in your shoes.

Nếu tôi đứng ở lập trường của bạn/ nếu tôi đứng vào vị trí của bạn

15.Is that OK? 

Như thế có được không bạn?

16.Is this seat taken? 

Chỗ này có người ngồi không bạn?

17.It all depends. 

Còn tùy vào tình hình thôi.

18.It can happen to anyone.

Việc này có thể xảy ra với bất kì ai đấy.

19.It doesn’t make any difference.

Đều giống nhau cả thôi? Đều như nhau cả thôi.

20.It doesn’t matter to me.

Đối với tôi mà nói thì nó chẳng có vấn đề gì cả.

Comments (2)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *