Phát hiện chặn quảng cáo

Xin lỗi bạn, mình có đặt quảng cáo để lấy kinh phí duy trì trang, nếu bạn không thấy phiền có thể tắt chức năng chặn quảng cáo và tải lại trang.

Tiếp tục xem
Tải lại

Tag Archives: Hướng dẫn Typescript

Tháng Mười Một, 2021

 • 10 Tháng Mười Một

  Hướng dẫn TypeScipt #7: Type Aliases

  Trong các bài trước chúng ta đã đi qua các type cơ bản thường dùng nhất, cũng được coi là các type cơ sở để làm quen với Typescript. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một khái niệm trong Typescript, đó là Type Aliases. Không …

 • 8 Tháng Mười Một

  Hướng dẫn TypeScipt #5: Dynamic (any) Types

  Trong bài Hướng dẫn TypeScipt #3 và bài Hướng dẫn TypeScipt #4 mình đã đề cập tới các loại type cơ bản có trong typescript hay sử dụng trong quá trình làm việc nhất. Trong bài này, mình sẽ đề cập tới loại type động, đó chính là any. Dynamic …

Tháng Mười, 2021

 • 31 Tháng Mười

  Hướng dẫn TypeScipt #3: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript

  Trong bài viết này, mình xin đề cập tới các loại dữ liệu cơ bản trong Typescript, bao gồm: String, Number và Boolean. Đây là 3 kiểu dữ liệu cơ bản được sử dụng trong Typescipt, các dùng và sử dụng cũng rất đơn giản. Khai báo và các kiểu …

 • 31 Tháng Mười

  Hướng dẫn TypeScipt #2: Biên dịch typescript (Compiling TypeScript)

  Biên dịch typescript là quá trình biên dịch từ file “.ts” sang file “.js”. Vì bản chất việc các bạn sử dụng typescript để lập trình, cuối cùng vẫn phải biên dịch sang “.js” để trình duyệt có thể hiểu và thực thi. Lúc này, các bạn có thể hiểu …

 • 31 Tháng Mười

  Hướng dẫn TypeScipt #1: Giới thiệu và Cài đặt typescript

  Đây sẽ là một series các bài viết liên quan tới Typescript danh cho các bạn muốn tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất về ngôn ngữ lập trình được phát triển và duy trì bởi Microsoft này. Trong quá trình tìm hiểu, các bạn hoàn toàn có thể …