Tải về Plugin Schema Pro Version 2.0.1
Gần đây, sau khi google cập nhật về vấn đề hiển thị, giới hạn đánh giá trong từng hạng mục bài viết thì Schema Pro đã cập nhật lên phiên bản Plugin Schema Pro Version 2.0.1 để khắc phục lỗi trên. Chi tiết bản cập nhật các bạn xem tại đây. Ngoài ra, các bạn… (97 bình luận)