Về tôi

Chào mọi người,

Mình là Thắng, một developer quèn trong thế giới lập trình và vẫn đang đi tìm lối ra. Mình xây dựng Blog nho nhỏ này với hy vọng ghi lại những kiến thức đã học, quá trình trải nghiệm để chia sẻ với mọi người cũng như nhìn lại được quá trình của mình.