Thủ thuật xoá sạch dữ liệu trên điện thoại hoặc Tablet trước khi bán
Khi muốn bán các thiết bị smartphone hay tablet, điều đầu tiên bạn cần phải nhớ là xoá sạch dữ liệu trong thiết bị để giảm nguy cơ dữ liệu cá nhân rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, dù có thực hiện phương pháp phá huỷ vật lý thì nhiều khả năng, bộ nhớ… (0 comment)