Phát hiện chặn quảng cáo

Xin lỗi bạn, mình có đặt quảng cáo để lấy kinh phí duy trì trang, nếu bạn không thấy phiền có thể tắt chức năng chặn quảng cáo và tải lại trang.

Tiếp tục xem
Tải lại

Typescript

Tháng Mười Một, 2021

 • 10 Tháng Mười Một

  Hướng dẫn TypeScipt #7: Type Aliases

  Trong các bài trước chúng ta đã đi qua các type cơ bản thường dùng nhất, cũng được coi là các type cơ sở để làm quen với Typescript. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một khái niệm trong Typescript, đó là Type Aliases. Không …

 • 9 Tháng Mười Một

  Hướng dẫn TypeScipt #6: Biên dịch tự động và cấu hình Typescript (tsconfig)

  Trong các bài Hướng dẫn TypeScipt #2 mình đã chia sẻ với các bạn cách để có thể biên dịch từ file typescript(.ts) sang file javascript (.js) với cú pháp tsc. Trong bài này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo một cấu trúc folder sử dụng typescript …

 • 8 Tháng Mười Một

  Hướng dẫn TypeScipt #5: Dynamic (any) Types

  Trong bài Hướng dẫn TypeScipt #3 và bài Hướng dẫn TypeScipt #4 mình đã đề cập tới các loại type cơ bản có trong typescript hay sử dụng trong quá trình làm việc nhất. Trong bài này, mình sẽ đề cập tới loại type động, đó chính là any. Dynamic …

 • 2 Tháng Mười Một

  Hướng dẫn TypeScipt #4: Objects và Arrays

  Giống với Javascript thông thường, mảng và object trong typescript cũng sử dụng y nguyên như vậy. Tuy nhiên, trong Typescript sẽ định nghĩa bản chất lưu trữ của mảng. object đó thông qua việc khai báo. Arrays trong TypeScript Ở đây mình xét 3 trường hợp khai báo như …

Tháng Mười, 2021

 • 31 Tháng Mười

  Hướng dẫn TypeScipt #3: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript

  Trong bài viết này, mình xin đề cập tới các loại dữ liệu cơ bản trong Typescript, bao gồm: String, Number và Boolean. Đây là 3 kiểu dữ liệu cơ bản được sử dụng trong Typescipt, các dùng và sử dụng cũng rất đơn giản. Khai báo và các kiểu …

 • 31 Tháng Mười

  Hướng dẫn TypeScipt #2: Biên dịch typescript (Compiling TypeScript)

  Biên dịch typescript là quá trình biên dịch từ file “.ts” sang file “.js”. Vì bản chất việc các bạn sử dụng typescript để lập trình, cuối cùng vẫn phải biên dịch sang “.js” để trình duyệt có thể hiểu và thực thi. Lúc này, các bạn có thể hiểu …

 • 31 Tháng Mười

  Hướng dẫn TypeScipt #1: Giới thiệu và Cài đặt typescript

  Đây sẽ là một series các bài viết liên quan tới Typescript danh cho các bạn muốn tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất về ngôn ngữ lập trình được phát triển và duy trì bởi Microsoft này. Trong quá trình tìm hiểu, các bạn hoàn toàn có thể …